Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "souffrir d'angoisse" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
souffrir d'angoisse azap çekmek

Fransızca » Türkçe "souffrir d'angoisse" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
souffrir /sufrir / v (açlıksusuzluk vb) çekmek; dayanmak; katlanmak; acı çekmek; üzüntü duymak souffrir de ağrımak, zarar görmek
souffrir (açlık/susuzluk vb) çekmek; dayanmak; katlanmak; acı çekmek; üzüntü duymak
souffrir de ağrımak, zarar görmek
faire souffrir kalp kırmak, canını acıtmak, çile çektirmek
souffrir bağrı yanmak, acı çekmek, cefa çekmek, içerlemek
souffrir beaucoup kabir azabı çekmek
souffrir d'une maladie hastalığa tutulmak
souffrir de muzdârip olmak, yara almak
souffrir émotionnellement içine ateş düşmek