Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "utilisateur d'onagre" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
utilisateur d'onagre mancınıkçı

Fransızca » Türkçe "utilisateur d'onagre" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
utilisateur , trice/ütilizatör, tris / nmf kullanan, yararlanan
utilisateur [le] [la] kullanan, yararlanan
mono-utilisateur tek kullanıcılı
multi-utilisateur çok kullanıcılı
utilisateur kullanıcı
utilisateur de catapulte mancınıkçı
utilisateur final son kullanıcı, uç kullanıcı