Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Türkçe » Fransızca "uzun" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
uzun long/longue, allongé/e, haut/e, prolongé/e
uzun long

Türkçe » Fransızca "uzun" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
çok uzun boylu long d'une toise
çok uzun zaman éternité [la]
daha uzun yaşamak survivre
eli uzun olmak avoir les mains crochues
ince uzun effilé/e, élancé/e
kolu uzun olmak avoir le bras long
uzun adım enjambée [la], foulée [la], gambade [la]
uzun atlama saut en longueur
uzun boylu grand/e
uzun çizme cuissard [le]
uzun dönem de longue durée
uzun hikaye galéjade [la]
uzun iş ouvrage de longue haleine
uzun mesafe le fond
uzun mesafe yarış course fond
uzun metrajlı film long métrage
uzun ömürlü vivace
uzun ömürlü pil pile de longue durée
uzun sözün kısası à tout prendre
uzun süre longtemps
uzun süren durable, immortel/le
uzun sürerlik pérennité [la]
uzun sürmek aller loin, tirer en longueur
uzun uzadıya amplement, longuement
uzun uzadıya anlatmak délayer une pensée