Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "voır" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
voir /vuar / v görmek; bakmak faire voir göstermek laisser voir açığa vurmak ne pas se voir araları açık olmak pour voir denemek için se voir görülmek; görüşmek voir à ce que göz kulak olmak voir de loin ilerisini görmek voir le jour doğmak; var olmak; yayımlanmak
voir görmek

Fransızca » Türkçe "voır" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
commencer à voir la lumière doğmak
en faire voir de belles à qn başına iş açmak
en voir trente-six chandelles gözünde şimşekler çakmak
faire voir göstermek
laisser voir göstermek
ne pas se voir araları açık olmak
ne voir aucun mal à de bir kötülük görmemek
pour voir denemek için
se voir görülmek; görüşmek
voir à ce que göz kulak olmak
voir clair ilerisini görebilmek
voir de loin uzağı görmek, ileriyi düşünebilmek
voir double çift görmek
voir du pays seyahat etmek
voir grand büyük tasarıları olmak
voir le jour doğmak; var olmak; yayımlanmak
voir qch d'un bon ìil iyi gözle bakmak
voir qch d'un mauvais ìil kötü gözle bakmak
voir tout en rose her şeyi gül pembe görmek
devine voir bil bakalım
laisser voir belli etmek
ne pas voir d'inconvénient beis görmemek
ne voir aucun mal à bir kötülük görmemek
se faire bien voir takdir kazanmak
se voir görünmek