Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "circuit" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
circuit /sirküi / nm dolanma, dolaşım; devir; (elektrik) devre
circuit [le] dolanma, dolaşım; devir; (elektrik) devre
circuit çevrim, gezi, devre, tur

Fransızca » Türkçe "circuit" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
coupe-circuit /kupsirkui / nm inv elektrik sigortası
coupe-circuit [le] elektrik sigortası
court-circuit (pl courts-circuits) /kursirküi / nm kısa devre, kontak
court-circuit [le] kısa devre, kontak
carte de circuit imprimé baskı devre kartı, baskı devre
circuit à courant alternatif alternatif gerilim devresi
circuit de gâchette tetikleme devresi
circuit digital sayısal devre
circuit électrique elektrik devresi
circuit fermé kapalı dolaşım, kapalı devre
circuit imprimé baskı devre, baskı devre kartı
circuit intégré tümleşik devre
circuit logique mantıksal devre, lojik devre
circuit ouvert açık devre
circuit virtuel sanal devre
coupe-circuit kesici
court-circuit kısa devre