Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "fi donc!" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
fi donc! tüh!, yazık!

Fransızca » Türkçe "fi donc!" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
allons donc haydi canım sen de
donc /doñk / conj öyleyse, o halde, şu halde; yok canım; haydi
donc binaenaleyh, nitekim, bundan ötürü, şu halde