Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "DEPUİS" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
depuis /dõpüi / prép -den, -den beri depuis la création yaradılıştan beri depuis lors o zamandan beri depuis peu geçenlerde depuis que -den beri
depuis den, -den beri
depuis itibaren, itibaren -den, den beri, beri

Fransızca » Türkçe "DEPUİS" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
depuis la création yaradılıştan beri
depuis longtemps çoktan beri, uzun zamandan beri
depuis lors o zamandan beri
depuis peu az önce
depuis que den beri
depuis toujour oldum olası
depuis des temps immémoriaux ezelden
depuis le début baştan
depuis longtemps epeydir, çoktan beri
depuis longtemps maintenant ileriden beri
depuis peu az zamandan beri
depuis toujours oldum olası