Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "Donc" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
donc /doñk / conj öyleyse, o halde, şu halde; yok canım; haydi
donc binaenaleyh, nitekim, bundan ötürü, şu halde

Fransızca » Türkçe "Donc" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
allons donc haydi canım sen de
fi donc! tüh!, yazık!