Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "abaisse-langue" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
abaisse-langue dil basacağı, dil pensi, abeyslang, abeslang

Fransızca » Türkçe "abaisse-langue" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
avaler sa langue susmak, dilini yutmak
avoir la bouche/langue pâteuse ağzı yapış yapış olmak
avoir la langue bien pendue çenesi düşük olmak
avoir la langue trop longue ağzında bakla ıslanmamak
avoir le mot sur le bout de langue dilinin ucunda olmak
coup de langue kara çalma; çekiştirme
écorcher une langue bir dili kötü konuşmak
langue /lañg / nf anat. dil; (konuşulan) dil avaler sa langue susmak, dilini yutmak avoir la langue bien pendue çenesi düşük olmak avoir la langue trop longue ağzında bakla ıslanmamak coup de langue kara çalma; çekiştirme langue de terre coğ. dil langue maternelle anadili langue mère anadil langue morte ölü dil langue verte halk deyimleri; argo langue vivante kullanılan dil, modern dil prendre langue konuşmaya girişmek tirer la langue à qn dilini çıkarmak
langue de terre dil
langue maternelle anadili
langue mère ana dil
langue morte ölü dil
langue parlé konuşma dili
langue verte argo
langue vivante kullanılan dil, modern dil
langue vulgaire halk dili
langue-de-chat (pl langues-de-chat) /lañgdõşa / nf kedidili, incu uzun bisküvi
langue-de-chat [la] kedidili, incu uzun bisküvi
mauvais langue dedikoducu
prendre langue konuşmaya girişmek
tenir sa langue dilini tutmak
tirer la langue dilini çıkarmak
tirer la langue à qn dilini çıkarmak
abaisse yufka
abaissé alçaltılmış