Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "abat-vent" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
abat-vent rüzgar siperi, rüzgar kıran

Fransızca » Türkçe "abat-vent" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
abat /aba / nm kesme, kesip devirme; yıkma les abats (kesilen hayvanda) sakatat
abat [le] kesme, kesip devirme; yıkma
abat-jour /abajur / nm inv abajur; tepe penceresi; tente
abat-jour [le] abajur; tepe penceresi; tente
aller contre vent et marée bütün güçlüklere göğüs germek
avoir vent de qch az çok bilgisi olmak, kulağına çalınmış olmak
brise-vent /brizvañ / nf rüzgâr siperi
brise-vent [la] rüzgâr siperi
contre vent et marée her engeli aşarak
coupe-vent /kupvañ / nm inv rüzgâr siperi
coupe-vent [le] rüzgâr siperi
dans le vent son moda
en plein vent açık yerde, açık havada
il y a du vent hava rüzgârlı
le nez au vent burnunun doğrusuna; yüksekten bakarak
mettre flamberge au vent kılıcını çekmek
moulin à vent yel değirmeni
saute de vent rüzgârın aniden yön değiştirmesi
vent /vañ / nm yel, rüzgâr; hava; (bağırsaklarda) gaz avoir vent de qch az çok bilgisi olmak, kulağına çalınmış olmak contre vents et marée hiçbir şeye kulak asmadan dans le vent kon. son moda des quatre vents her yandan, her ülkeden en plein vent açık yerde, açık havada il y a du vent hava rüzgârlı le nez au vent burnunun doğrusuna; yüksekten bakarak mettre flamberge au vent kılıcını çekmek vent étésien meltem
vent alizé alize rüzgârı
vent coulis hava akımı
vent d'ouest batı rüzgârı
vent étésien meltem
vol-au-vent /volovañ / nm inv bir çeşit et veya balık böreği
vol-au-vent [le] bir çeşit et veya balık böreği