Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "acquis" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
acquis , e/aki, iz / nm bilgi, görgü; mal mülk * adj sonradan kazanılmış être acquis à qch -den yana olmak
acquis [le] bilgi, görgü; mal mülk
acquis edinilmiş, edinsel, müktesebat, kazanmış, birikim

Fransızca » Türkçe "acquis" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
droit acquis kazanılmış hak
être acquis à qch den yana olmak