Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "avant-garde" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
avant-garde /avañgard(õ) / nf öncü
avant-garde [la] öncü
avant-garde öncü, avangart, turfanda

Fransızca » Türkçe "avant-garde" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à l'avant önde
arrière-garde /aryer gard / nf artçı
arrière-garde [la] artçı
avant /avañ / prép -den önce * nm ön; sp. forvet; (gemi) pruva à l'avant önde avant de önce avant tout her şeyden önce d'avant geçen en avant ileri en avant de -nın önünde le jour d'avant geçen gün se mettre en avant öne geçmek
avant den önce
avant de önce
avant h'heure vaktinden önce, vakitsiz
avant Jésus Christ İsa'dan önce
avant le temps vaktinden önce
avant longtemps çok geçmeden
avant peu çok geçmeden
avant tout her şeyden önce
avant-bras /avañbra / nm anat. önkol
avant-bras [le] önkol
avant-centre /avañsañtr(õ) / nm santrfor
avant-centre [le] santrfor
avant-coureur /avañkurör / adj+n önden giden, öncü; belirti, haberci
avant-coureur önden giden, öncü; belirti, haberci
avant-dernier , ère/avañderniye, yer / adj+nmf sondan bir önceki
avant-dernier [le] [la] sondan bir önceki
avant-goût /avañgu / nm önceden sezilen tat
avant-goût [le] önceden sezilen tat
avant-hier /avañyer / adv evvelsi gün
avant-hier evvelsi gün
avant-port /avañpor / nm dış liman