Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "avoir" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
avoir /avuar / nm mal, varlık; alacak * v sahip olmak; almak, elde etmek; yaşında olmak; var olmak avoir à zorunda olmak, mecbur olmak avoir ... ans ... yaşında olmak avoir beau dire boşuna söylemek avoir chaud terlemek avoir faim acıkmak avoir froid üşümek avoir honte utanmak avoir lieu yer almak avoir raison haklı olmak avoir soif susamak avoir tort haksız olmak en avoir assez bıkmak en avoir à kızmak il n'y a pas yok
avoir [le] mal, varlık; alacak
avoir malik olmak, alacal, sahip olmak, alacak

Fransızca » Türkçe "avoir" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
avoir (prendre) soin de bakmak, özen göstermek
avoir à zorunda olmak, mecbur olmak
avoir affaire à qn ile işi olmak
avoir appétit iştahı olmak
avoir beau dire boşuna söylemek
avoir beau jeu elverişli durumda bulunmak
avoir bec et ongles kendini savunabilmek, dişli tırnaklı olmak
avoir bon caractère iyi huylu olmak
avoir bon cìur iyi yürekli olmak
avoir bon dos her türlü alay ve şakaya katlanmak
avoir bon esprit iyi niyetli olmak
avoir bon genre nasıl davranacağını bilmek
avoir bon goût tadı iyi olmak
avoir carte blanche tam yetkisi olmak
avoir chaud ısınmak
avoir confiance en güven beslemek
avoir conscience de farkında olmak
avoir de fièvre ateşi olmak
avoir de l'avancement terfi etmek
avoir de l'esprit esprili olmak
avoir de l'estomac gözü pek olmak
avoir de l'humeur contre qn kızgın olmak
avoir de l'humour şakadan anlamak
avoir de l'importance önemli olmak
avoir de l'oreille iyi işitmek