Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "baryton-basse" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
baryton-basse bas bariton

Fransızca » Türkçe "baryton-basse" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à voix basse alçak sesle
avoir l'oreille basse süklüm püklüm olmak
baryton /baritoñ / nm bariton
baryton [le] bariton
basse /bas / nf müz. basso sesçalgı
basse mer inik deniz
basse-cour /baskur / nf kümeslik; kümes hayvanları
basse-cour [la] kümeslik; kümes hayvanları
faire main basse çalmak, aşırmak
faire main basse sur aşırmak, yağma etmek
mer basse sığ deniz
table basse sehpa
voler à basse altitude alçaktan uçmak
à voix basse alçak sesle
animal de basse-cour kümes hayvanı
baryton bariton
basse basso, davudi
basse-cour kümes hayvanları, arka avlu
Basse-Egypte Aşağı Mısır
Basse-Saxe Aşağı Saksonya
basse chiffrée rakamlı bas
basse continue sürekli bas
basse contrainte direngen bas
basse d'Alberti Alberti bası
basse densité düşük yoğunluk