Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "beau-fils" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
beau-fils (pl beaux-fils) /bofis / nm üvey oğul; damat
beau-fils [le] üvey oğul; damat
beau-fils güvey, damat

Fransızca » Türkçe "beau-fils" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
arrière-petit-fils (pl arrière-petits-fils) /aryerpõtifis / nm torun oğlu
arrière-petit-fils [le] torun oğlu
au beau milieu tam ortasında
avoir beau dire boşuna söylemek
avoir beau jeu elverişli durumda bulunmak
beau , belle/be, bel / adj güzel; yakışıklı; iyi, elverişli * nm güzel, güzellik * adv gerçekten beau parleur tatlı dilli de plus belle pekâlâ, adamakıllı, üstelik en dire de belles aptalca konuşmak en faire de belles aptalca davranmak en faire voir de belles à qn başına iş açmak il fait beau hava güzel il y a beau temps epey zaman önce le beau monde sosyete le bel âge gençlik çağı un beau jour günün birinde un beau salaire iyi maaş, dolgun ücret
beau parleur tatlı dilli
beau-frère (pl beaux-frères) /bofrer / nm kayın; enişte; bacanak
beau-frère [le] kayın; enişte; bacanak
beau-père (pl beaux-pères) /boper / nm kaynata; üvey baba
beau-père [le] kaynata; üvey baba
de père en fils babadan oğula
être le fils de ses ouvres kendini yetiştirmiş olmak
faire la pluie et le beau temps (bir işte) asıl söz sahibi olmak
fils /fis / nm erkek evlat, oğul être le fils de ses ouvres kendini yetiştirmiş olmak fils à papa muhallebi çocuğu, şımarık zengin çocuğu les fils de mars savaşçılar
fils à papa muhallebi çocuğu, şımarık zengin çocuğu
fils de famille (iyi) aile çocuğu
fils unique tek kız (çocuk)
il fait beau hava güzel
il y a beau temps epey zaman önce
le beau monde sosyete
le fils de l'homme İsa peygamber
les fils de mars savaşçılar
parler de la pluie et du beau temps havadan sudan konuşmak
petit-fils (pl petits-fils) /põtifis / nm erkek torun