Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "bien" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
bien /byeñ / nm iyilik, hayır; mal, mülk, servet * adv iyi; oldukça, pek çok; aşağı yukarı, hemen hemen avoir du bien zengin olmak biens durables dayanıklı tüketim malları être du dernier bien avec qn araları çok iyi olmak faire du bien yararlı olmak le bien public kamu yararı pour le bien de -in iyiliği için bien deir pek çok bien loin que şöyle dursun bien mieux çok daha iyi bien plus hatta, bile; üstelik bien que rağmen, -diği halde être bien rahat olmak être bien avec arası iyi olmak si bien que öyle ki, o kadar ki
bien mal, güzel, emtia, güzelce, iyi, pek, peki

Fransızca » Türkçe "bien" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
aussi bien zaten, esasen
aussi bien que olduğu gibi, olduğu kadar
avoir du bien zengin olmak
avoir la bourse bien garnie hali vakti yerinde olmak
avoir la langue bien pendue çenesi düşük olmak
bien ajusté vücuda sıkı yapışan
bien deir pek çok
bien élevé iyi terbiye görmüş
bien en chair toplu
bien entendu şüphesiz, elbette
bien fait düzgün, biçimli
bien famé iyi bir ün almış
bien fichu güzel yapılmış
bien gagner hak etmek
bien galbé biçimli
bien intentionné iyi niyetli
bien loin que şöyle dursun
bien loti iyi talih
bien luné keyfi yerinde
bien mieux çok daha iyi
bien mis iyi giyimli
bien orienté iyi konumlu, iyi yerleşimli
bien pensant iyi düşünceli
bien plus bundan başka, ayrıca
bien pris biçimli