Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "brise-vent" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
brise-vent /brizvañ / nf rüzgâr siperi
brise-vent [la] rüzgâr siperi
brise-vent rüzgar siperi

Fransızca » Türkçe "brise-vent" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
aller contre vent et marée bütün güçlüklere göğüs germek
avoir vent de qch az çok bilgisi olmak, kulağına çalınmış olmak
brise /briz / nf esinti brise de terre meltem brise de mer imbat
brisé , e/brize / adj kırık brisé (de fatigue) bitkin
brise [la] esinti
brisé (de fatigue) bitkin
brise de mer imbat
brise de terre meltem
brise-fer /brizfer / nm sakar, beceriksiz kimse
brise-fer [le] sakar, beceriksiz kimse
brise-glaces /brizglas / nm buzkıran gemisi
brise-glaces [le] buzkıran gemisi
brise-jet /birzje / nm inv (suyun hızını kesen) musluk uzantı borusu
brise-jet [le] (suyun hızını kesen) musluk uzantı borusu
brise-lames /brizlam / nm dalgakıran
brise-lames [le] dalgakıran
brise-tout /briztu / nm sakar kimse
brise-tout [le] sakar kimse
contre vent et marée her engeli aşarak
coupe-vent /kupvañ / nm inv rüzgâr siperi
coupe-vent [le] rüzgâr siperi
dans le vent son moda
en plein vent açık yerde, açık havada
il y a du vent hava rüzgârlı
le nez au vent burnunun doğrusuna; yüksekten bakarak