Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "cache-cerne" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
cache-cerne kapatıcı

Fransızca » Türkçe "cache-cerne" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
cache /kaş / nf gizli yer
cache [la] gizli yer
cache-cache /kaş kaş / nm saklambaç
cache-cache [le] saklambaç
cache-col /kaşkol / nm boyun atkısı, kaşkol
cache-col [le] boyun atkısı, kaşkol
cache-nez /kaşne / nm boyun atkısı
cache-nez [le] boyun atkısı
cache-pot /kaşpo / nm saksı kabı
cache-pot [le] saksı kabı
cache-sexe /kaşseks / nm kısa don, slip
cache-sexe [le] kısa don, slip
cerne /sern(õ) / nm halka; (ağaçta) yaş halkası
cerné , e/serne / nm taze ceviz içi
cerne [le] halka; (ağaçta) yaş halkası
jouer à cache-cache saklambaç oynamak
cache gizli yer, zula
caché gizli, mahfi
cache-cache saklambaç
cache-col atkı, boyun atkısı
cache-nez boyun atkısı
cache-pot saksı kabı
cache-sexe slip, kısa don
cache de fourche maşa borusu
cerne annuel yılhalkası, senelik halka