Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "calcul" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
calcul /kalkül / nm hesap; hek. böbrektaşı
calcul [le] hesap;böbrektaşı
calcul hesap, kalkülasyon, kalkül, hesaplama

Fransızca » Türkçe "calcul" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
calcul mental zihin hesabı
regle à calcul hesap cetveli
calcul biliaire safra taşı
calcul booléen boole cebri
calcul infinitésimal sonsuzküçükler hesabı
calcul mental zihin hesabı
calcul rénal böbrek taşı
calcul sur les doigts parmak hesabı
calcul urinaire mesane taşı
Calcul urinaire ürolityaz
lambda-calcul ulamsal dilbilgisi