Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "clair-obscur" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
clair-obscur (pl clairs-obscurs) /kleropskür / nm açık koyu; mec. belirsizlik
clair-obscur [le] açık koyu;belirsizlik
clair-obscur ışık ve gölge sanatı, açık-koyu
Clair-obscur şirazkuro
clair-obscur kiaroskuro

Fransızca » Türkçe "clair-obscur" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
au clair de lune ay ışığında, mehtapta
clair , e/kler / adj parlak; aydınlık, ışıklı; açık (renk), temiz; saydam; duru; anlaşılır, açık, belli * nm aydınlık, ışık * adv açıkça claire de lune ay ışığı, mehtap en clair açıkça, açıkçası le plus clair de en önemli, en büyük bölümü mettre au clair temize çekmek tirer au clair gün ışığına çıkarmak, aydınlatmak voir clair ilerisini görebilmek
clair de lune ay ışığı, mehtap
en clair açıkça, açıkçası
le plus clair de en önemli, en büyük bölümü
mettre au clair temize çekmek
obscur , e/opskür / adj karanlık; cansız, donuk; anlaşılmaz; tanınmamış
tirer au clair gün ışığına çıkarmak, aydınlatmak
voir clair ilerisini görebilmek
acte clair açık işlem, sarih
adénocarcinome à cellule clair berrak hücreli adenokanser
au clair de la lune ay ışığında, mehtapta
châtain clair kumral
chondrosarcome à cellule clair ir, berrak hücreli kondrosarkom
clair aşikar, net, belli, safi, duru, ayan, parlak
clair (couleur) açık
clair comme de l'eau de roche apaçık belli, çok açık
clair de lune mahitap, ziyayı kamer, ay ışığı, mehtap
en clair açıkçası
épilobe obscur koyu yeşil yakıotu
être clair belli olmak
mettre au clair temize çekmek
obscur karanlık, müphem, zifiri, ziyasız, ışıksız
tirer au clair gün ışığına çıkarmak
très clair ayan beyan