Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "comportement" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
comportement /koñportõmañ / nm davranış
comportement [le] davranış
comportement tavır, davranış, ahval, tutum

Fransızca » Türkçe "comportement" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
comportement anormal anormal davranış
comportement aristocratique zadeganlık
comportement dégoutant çirkeflik
comportement incivique nezaketsiz davranış
comportement indiscipliné haşarılık
comportement intrinsèque içsel davranış
comportement maternel analık davranışı
mauvais comportement çirkin davranış
modèle de comportement davranış biçimi
structure du comportement davranış biçimi