Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "compte" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
compte /koñt / nm hesap; sayı; mec. çıkar, kâr, kazanç à bon compte ucuza à ce compte buna göre à compte de hesabına au bout du compte eninde sonunda compte courant cari hesap compte courant postal posta çeki hesabı compte rendu rapor; tutanak de compte à demi yarı yarıya paylaşarak en fin de compte her şey göz önüne alındığında laisser pour compte bırakmak, terk etmek ouvrir un compte hesap açmak prendre qch à son compte masrafını kendi üzerine almak régler un compte avec hesaplaşmak, kozunu paylaşmak rendre compte de qch anlatmak, açıklamak se rendre compte de anlamak, farkına varmak tenir compte de hesaba katmak, göz önüne almak travailler à son compte kendi hesabına çalışmak
compte hesap, sayma, add

Fransızca » Türkçe "compte" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à bon compte ucuza
à ce compte buna göre
à compte de hesabına
au bout du compte eninde sonunda
compte à rebours geriye sayma
compte courant cari hesap
compte courant postal posta çeki hesabı
compte rendu rapor; tutanak
compte-gouttes /koñtgut / nm damlalık
compte-gouttes [le] damlalık
compte-tours /koñttur / nm inv dönme; sayaç
compte-tours [le] dönme; sayaç
de compte à demi yarı yarıya paylaşarak
en fin de compte sonunda
entrer en ligne de compte göz önüne alınmak, hesaba katılmak
extrait de compte hesap özeti
laissé-pour-compte /lasepurkoñt / adj kabul edilmemiş, geri çevrilmiş; satılmamış * nmf geri çevrilen mal
laissé-pour-compte kabul edilmemiş, geri çevrilmiş; satılmamış
laisser pour compte bırakmak, terk etmek
ouvrir un compte hesap açmak
prendre qch à son compte masrafını kendi üzerine almak
régler un compte avec hesaplaşmak, kozunu paylaşmak
relevé de compte hesap ekstresi, banka özeti
rendre compte hesap vermek
rendre compte de qch anlatmak, açıklamak