Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "concession" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
concession /koñsesyoñ / nf gedik, imtiyaz, ayrıcalık; taviz, ödün
concession [la] gedik, imtiyaz, ayrıcalık; taviz, ödün
concession imtiyaz, ödün, ruhsat, ödünleme, ayrıcalık, taviz

Fransızca » Türkçe "concession" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
concession de l'impôt foncier ikta
concession foncière zeamet, paşmaklık, has, tımar
contrat de concession imtiyaz sözleşmesi
faire une concession ödün vermek, taviz vermek