Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "contrainte" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
contrainte /koñtreñt / nf zorlama, baskı; sıkıntı, güçlük, zorluk
contrainte [la] zorlama, baskı; sıkıntı, güçlük, zorluk
contrainte zorlanış, zorlanma, cebir, icbar, zorlayış, zecir

Fransızca » Türkçe "contrainte" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
sans contrainte zorlamadan
basse contrainte direngen bas
contrainte admissible kabul edilebilir gerilme
mesure de contrainte ölçü zoru, zarureti vezin
sans contrainte légale yasal bağlayıcılığı bulunmayan
sous la contrainte baskı altında