Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "contre-jour" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
contre-jour /koñtrõjur / nm : à contre-jour ışığa arka vererek

Fransızca » Türkçe "contre-jour" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à contre karşı tarafa
à contre cìur istemeyerek, istemeye istemeye
à contre-courant ters akıntı, anafor
à contre-jour ışığa arka vererek
à contre-pied tersine
à contre-poil tersine, ters yöne
à jour günü gününe yapılmış; ışığı geçirerek
à jour nommé belirli günde, gününde
à jour ouvrant ortalık ağarırken
à la tombée du jour gün batarken
abat-jour /abajur / nm inv abajur; tepe penceresi; tente
abat-jour [le] abajur; tepe penceresi; tente
aller contre le fil akıntıya karşı gitmek
aller contre vent et marée bütün güçlüklere göğüs germek
appuyer contre e dayamak
assurance contre l'incendie yangın sigortası
assurance contre le vol hırsızlık sigortası
assurance contre les accidents kaza sigortası
au jour gündüzün, gün ışığında
au jour le jour günü gününe
au petit jour gün ağarırken
au premier jour en yakın zamanda
avoir de l'humeur contre qn kızgın olmak
avoir un préjugé contre karşı önyargılı olmak
avoir une dent contre qn e diş bilemek

Türkçe » Fransızca "contre-jour" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
lumière du jour gün isigi