Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "contre" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
contre /koñtr(õ) / prép -e aykırı; karşı, aleyhine à contre karşi tarafa contre à contre yan yana par contre buna karşı, diğer taraftan tout contre yanında
contre aleyh, aleyhine, karşı, aleyhte, aleyhinde

Fransızca » Türkçe "contre" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à contre karşı tarafa
à contre cìur istemeyerek, istemeye istemeye
à contre-courant ters akıntı, anafor
à contre-jour ışığa arka vererek
à contre-pied tersine
à contre-poil tersine, ters yöne
aller contre le fil akıntıya karşı gitmek
aller contre vent et marée bütün güçlüklere göğüs germek
appuyer contre e dayamak
assurance contre l'incendie yangın sigortası
assurance contre le vol hırsızlık sigortası
assurance contre les accidents kaza sigortası
avoir de l'humeur contre qn kızgın olmak
avoir un préjugé contre karşı önyargılı olmak
avoir une dent contre qn e diş bilemek
ci-contre /sikoñtr(õ) / adv karşi sayfada
ci-contre karşı sayfada
contre à contre yan yana
contre l'intérêt de qn aleyhine
contre vent et marée her engeli aşarak
contre vents et marée hiçbir şeye kulak asmadan
contre-allée /koñtrale / nf yan yol
contre-allée [la] yan yol
contre-amiral , aux/koñtramiral / nm tuğamiral
contre-amiral [le] tuğamiral