Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "cordon" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
cordon /kordoñ / nm kordon, şerit; sicim; sıra, dizi cordon ombilical göbekbağı
cordon [le] kordon, şerit; sicim; sıra, dizi
cordon kordon, şerit, kaytan

Fransızca » Türkçe "cordon" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
cordon obilical göbekbağı
cordon ombilical göbekbağı
cordon de caleçon uçkur
cordon littoral sahil kordonu, kıyı dili
cordon ombilical göbek kordonu, umbilikal kordon
cordon sanitaire karantina kordonu
cordon spermatique spermatik kordon
sang de cordon ombilical göbek kordon kanı
veines du cordon spermatique spermatik kordon venleri