Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "cote" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
cote /kot / nf masrafvergi payı; sıra numarası; fiyat listesi; kot, rakım; mec. itibar, saygınlık avoir la cote saygınlığı olmak, beğenilmek cote d'alerte kritik nokta, tehlikeli nokta cote mal taillée uzlaşma, uyuşma
côte /kot / nf kaburga kemiği; eğe; kaburga, pirzola; yokuş, bayır, yamaç; deniz kıyısı à mi-côte yarı yolda aller à la côte (gemi) karaya oturmak côte à côte yan yana être à la côte işi kötü durumda olmak se tenir les côtes katıla katıla gülmek
côté /kote / nm böğür; yer, yön, taraf; kenar à côté yanında de côté eğik olarak, yandan de côte et d'autre şurda burda de mon côté bana gelince donner à côté karavana atmak du côté de yönünde laisser de côté bırakmak, vazgeçmek mettre de côté bir kenara koymak, ayırmak regarder de côté yan gözle bakmak
côte eğe, kaburga, pirzola, eğe kemiği
côté yan, cihet, veçhe, taraf, canip, böğür

Fransızca » Türkçe "cote" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à mi-côte yarı yolda
à-côte /akote / nm ayrıntı, önemsiz nokta; ek gelir
à-côte [le] ayrıntı, önemsiz nokta; ek gelir
aller à la côte (gemi) karaya oturmak
avoir la cote saygınlığı olmak, beğenilmek
bas-côté /bakote / nm yaya yolu; yan sahın
bas-côté [le] yaya yolu; yan sahın
côte à côte yan yana
cote d'alerte kritik nokta, tehlikeli nokta
cote mal taillée uzlaşma, uyuşma
de côté eğik olarak, yandan
de côte et d'autre şurda burda
de mon côté bana gelince
donner à côté karavana atmak
du côté de yönünde
être à la côte işi kötü durumda olmak
être de l'autre côté de la barricade muhalefette olmak
garde-côte /gardõkot / nm kıyı karakol gemisi
garde-côte [le] kıyı karakol gemisi
laisser de côté bırakmak, vazgeçmek
mettre de côté bir kenara koymak, ayırmak
mi-côte /mikot / : à mi-côte yokuşun ortasında
point de côté göğüs sancısı
regarder de côté yan gözle bakmak
à-côté ikincil eleman, tali şey