Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "courant" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
courant , e/kurañ, añt / adj koşan; akan; şimdiki, her zamanki; günlük * nm akıntı; akım, cereyan; yer değiştirme, ilerleme affaires courantes günlük işler compte courant cari hesap courant alternatif fiz. dalgalı akım ecriture courante işlek yazı être au courant işinde geri kalmış olmamak être au courant de bilmek, haberi olmak prix courant geçer fiyat
courant akıcı, akan, cereyan, akıntı, carî, akım, cari

Fransızca » Türkçe "courant" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à contre-courant ters akıntı, anafor
compte courant cari hesap
compte courant postal posta çeki hesabı
contre-courant /koñtrõkurañ / nm : à contre-courant ters akıntı, anafor
courant alternatif dalgalı akım
être au courant işinde geri kalmış olmamak
être au courant de bilmek, haberi olmak
prix courant cari fiyat
à contre-courant ters akıntı, anafor, akıntıya karşı
aller à contre-courant akıntıya karşı kürek çekmek
au courant ageh, agah, haberdar
budget courant cari bütçe
chien courant finnois Fin tazısı
circuit à courant alternatif alternatif gerilim devresi
compte courant cari hesap
consommation de courant amper çekme, akım çekme
courant alternatif alternatif akım, alternatif gerilim
courant cognitif bilişsel akım
courant collecteur arş
courant continu doğru akım
courant d'air cereyan, hava akımı
courant de conscience bilinç akışı
courant de démarrage kalkış akımı
courant de Foucault girdap Akımı
courant de la mousson muson akıntı