Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "croque-monsieur" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
croque-monsieur /krokmõsyö / nm inv jambonlu peynirli sandviç
croque-monsieur [le] jambonlu peynirli sandviç

Fransızca » Türkçe "croque-monsieur" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
croque-madame /krokmadam / nm inv yumurtalı peynirli tost
croque-madame [le] yumurtalı peynirli tost
croque-mitaine /krokmiten / nm umacı, öcü
croque-mitaine [le] umacı, öcü
croque-mort /krokmor / nm hkr. cenaze taşıyıcısı
croque-mort [le] cenaze taşıyıcısı
faire le monsieur büyüklük taslamak
monsieur (pl messieurs) /mösyö / nm bay faire le monsieur büyüklük taslamak
croque-mitaine karakoncolos, umacı
faire le monsieur büyüklük taslamak
monsieur efendim, efendi, bay, beyefendi
Monsieur efendim
monsieur bey