Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "culte" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
culte /kült / nm tapma, tapınış; din; mec. saygı
culte [le] tapma, tapınış; din;saygı
culte tapım, kült, ibadet, tapınç, tapınış, diyanet

Fransızca » Türkçe "culte" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
centre de culte kült merkezi
culte de l'individu ibadeti fert, bireye tapma
culte de l'ours ayıya tapınma
culte des ancêtres atalara tapma, ata kültü, cetlere tapınma
culte du feu ateşperestlik
culte du yoni yoni tapınması
lieu de culte ibadethane
lieu de culte Alévi cemeri