Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "cure-dent" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
cure-dent /kürdañ / nm diş çöpü, kürdan
cure-dent [le] diş çöpü, kürdan
cure-dent kürdan

Fransızca » Türkçe "cure-dent" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
avoir une dent contre qn e diş bilemek
cure /kür / nf ilaç tedavisi; kür; şifa, iyi olma; papaz konutu
curé /küre / nm papaz
cure [la] ilaç tedavisi; kür; şifa, iyi olma; papaz konutu
cure thermale kaplıca tedavisi
cure-ongles /küroñgl(õ) / nm inv tırnak temizleyicisi
cure-ongles [le] tırnak temizleyicisi
cure-pipe /kürpip / nm pipo temizleyicisi
cure-pipe [le] pipo temizleyicisi
dent /dañ / nf diş avoir une dent contre qn -e diş bilemek avoir mal aux dents dişi ağrımak claquer des dents dişleri takırdamak déchirer à belles dents atıp tutmak dent canine köpekdişi dent de lait sütdişi dent de sagesse akıldişi, yirmi yaş dişi dent incisive kesicidiş du bout des dents istemiyerek être armé jusqu'aux dents tepeden tırnağa kadar silahlı olmak être sur les dents işi başından aşkın olmak faire ses dents (çocuk) diş çıkarmak le mal de dents diş ağrısı manger du bout des dents isteksiz yemek serrer les dents dişlerini sıkmak
dent canine köpekdişi
dent de lait sütdişi
dent de sagesse akıldişi, yirmi yaş dişi
dent incisive kesici diş
dent-de-lion /dañdõlyoñ / nf yabani hindiba
dent-de-lion [la] yabani hindiba
ìil pour ìil dent pour dent göze göz dişe diş
cure kür, papaz konutu, şifa, tedavi
curé köy papazı
cure-ongles tırnak temizleyicisi
cure marine deniz kürü
cure thermale şifahane, kaplıca tedavisi
dent diş
dent de devant ön dişi
dent de lait süt dişi