Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "demande" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
demande /dõmand / nf dilek; istek; soru; dilekçe; tic. ısmarlama; talep, istem à la demande générale genel istek üzerine demande en mariage kız isteme faire la demande en mariage kız istemek demande de poste iş başvurusu
demande [la] dilek; istek; soru; dilekçe; ısmarlama; talep, istem
demande şuunât, talep, dilekçe, istem, başvuru
demandé istemiş, rağbet

Fransızca » Türkçe "demande" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à la demande générale genel istek üzerine
demande de poste iş başvurusu
demande en mariage kız isteme
faire la demande en mariage kız istemek
je vous demande pardon affedersiniz, özür dilerim
l'offre et la demande arz ve talep, sunu ve istem
on vous demande au téléphone size telefon var
demande d'emploi emek talebi
demande de divorce boşanma dilekçesi
demande de montée en grade atama talebi
demande de mutation tayin talebi, atama talebi
demande de pourvoi temyiz başvuru
demande de visa vize talep beyannamesi
demande écrite arzuhal
demande excédentaire aşırı talep
demande inélastique az esnek istem
faire une demande başvuruda bulunmak
formuler une demande talep etmek
l'offre et la demande arz ve talep
loi de l'offre & de la demande arz ve talep kanunu