Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "demi-centre" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
demi-centre santrhaf

Fransızca » Türkçe "demi-centre" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à demi-mot leb demeden
avant-centre /avañsañtr(õ) / nm santrfor
avant-centre [le] santrfor
centre /sañtr(õ) / nm özek, merkez, orta centre commercial alışveriş merkezi centre culturel kültür merkezi centre de gravité ağırlık merkezi centre hospitalier hastane kompleksi centre sportif spor merkezi centres nerveux sinir merkezleri demi-centre santrhaf le parti du centre merkez parti
centre commercial alışveriş merkezi
centre culturel kültür merkezi
centre de gravité ağırlık merkezi
centre hospitalier hastane kompleksi
centre sportif spor merkezi
centre-ville /sañtrõvil / nm şehir merkezi
centre-ville [le] şehir merkezi
de compte à demi yarı yarıya paylaşarak
demi , e/dõmi / n+adj yarım, buçuk * nm bir bardak bira il est midi et demi saat yarım deux heures et demie saat iki buçuk demi droit sağhaf demi gauche solhaf ouvrir à demi yarım açmak, aralamak
demi droit sağhaf
demi gauche solhaf
demi jour loş alacakaranlık
demi jour loş alacakaranlık
demi- /dõmi / préf yarı, yarım
demi-bas /dõmiba / nm inv yarım konçlu çorap
demi-bas [le] yarım konçlu çorap
demi-bouteille /dõmibutey / nf yarım şişe
demi-bouteille [la] yarım şişe
demi-cercle /dõmiserkl(õ) / nm yarım daire
demi-cercle [le] yarım daire
demi-douzaine /dõmiduzen / nf yarım düzine