Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "des" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
des /de / prép bkz. de
dès /de / prép -den beri, -den itibaren dès lors o zamandan beri dès lors que o andan başlayarak, mademki dès que (yap)ar yap(maz), ed(er) (et)mez
dés oyun zarları