Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "dessous-de-table" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
dessous-de-table /dõsudtabl(õ) / nm mec. rüşvet, avanta
dessous-de-table [le] rüşvet, avanta
dessous-de-table rüşvet, avanta

Fransızca » Türkçe "dessous-de-table" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à table! yemek hazır!
aimer la table boğazına düşkün olmak
au-dessous /odsu / adv altında, aşağısında
au-dessous altında, aşağısında
au-dessous de ın altında
au-dessous de zéro sıfırın altında
avoir l'air en dessous sinsi tavırlı olmak, saman altından su yürütmek
avoir le dessous yenilmek, alt olmak
bras dessus bras dessous kol kola
ci-dessous /sidõsu / adv hemen aşağıda
ci-dessous hemen aşağıda
de dessous le lit yatağın altından
dessous /dõsu / adv alta, altına; altta, altında; altından * nm alt dessous nmpl iç çamaşırı les voisins du dessous alt kattaki komşular en dessous altta, altında par dessous altında, altından de dessous le lit yatağın altından au-dessous de prép -ın altında avoir le dessous yenilmek, alt olmak
dessous-de-plat /dõsudpla / nm inv tencere altlığı
dessous-de-plat [le] tencere altlığı
en dessous altta, altında
être à la table yemekte olmak
faire table rase de silip süpürmek
huile de table salata yağı
là-dessous /ladsu / adv altta; bunun altında
là-dessous altta; bunun altında
le dessous des cartes işin içyüzü
les voisins du dessous alt kattaki komşular
mettre la table sofrayı hazırlamak
par dessous altında, altından