Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "dispositif" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
dispositif /dispozitif / nm düzenleniş, kuruluş; aygıt, tertibat, mekanizma
dispositif [le] düzenleniş, kuruluş; aygıt, tertibat, mekanizma
dispositif aygıt, tertibat, bir hükmün metni

Fransızca » Türkçe "dispositif" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
dispositif administratif idari düzenleme
dispositif de mise de feu fünye
dispositif intra-utérin döl yatağı içi gereç