Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "entre-temps" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
entre-temps /añtrõtañ / adv bu arada
entre-temps bu arada, arada

Fransızca » Türkçe "entre-temps" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à mi-temps yarımgün, parttaym
à plein temps tümgün, tamgün
à temps zamanında, vaktinde
adverbe de temps zaman belirteci
au temps tekrar
aucun d'entre eux onlardan hiçbiri
avant le temps vaktinden önce
avoir du temps de libre boş vakti olmak
avoir le temps vakti olmak
c'est une question de temps bu bir zaman meselesi
ce dernier temps son zamanlarda, son günlerde
ces temps-ci şu günlerde, bu günlerde
d'entre nous aramızdan
dans la nuit des temps pek eski zamanlarda
dans le temps eskiden, vaktiyle
de temps à autre zaman zaman, ara sıra
de temps en temps zaman zaman, ara sıra
de tout temps her zaman
deux-temps /dötañ / nm iki zamanlı motor
deux-temps [le] iki zamanlı motor
du temps de zamanında, çağında, döneminde
en même temps aynı zamanda
en temps utile zamanını geçirmeden
entre /añtr(õ) / prép arasında, arasına; -de, -e entre autres diğer şeyler arasında, bu arada entre deux vins çakırkeyif entre nous laf aramızda d'entre nous aramızdan être entre les mains de elinde olmak
entre arasında, arasına; -de, -e