Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "esprit" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
esprit /espri / nm akıl, zekâ; zihin, muhakeme; tin, ruh; düşünüş; karakter; cin, peri; mizah, espri esprits halk, kalabalık avoir bon esprit iyi niyetli olmak avoir de l'esprit esprili olmak avoir mouvais esprit kötü niyetli olmak dans un esprit de niyetiyle, amacıyla en esprit düşüncede, düşüncesinde esprit de corps bağlılık duygusu esprit-de-sel kezzap esprit de-soufre zaçyağı esprit-de-vin alkol, ispirto esprit follet şakaci cin esprit malin şeytan, iblis esprit public kamuoyu être bien dans l'esprit de qn birinin gözüne girmiş olmak faire de l'esprit espri yapmak mauvais esprit yürek kötülüğü perdre l'esprit umutsuzluğa düşmek rendre l'esprit ruhunu teslim etmek reprendre ses esprits kendine gelmek trait d'esprit iğneleyici söz un esprit fort özgür düşünceli venir à l'esprit aklına gelmek
esprit peri, zamir, mizah, muhakeme, şuur, zihin, tin

Fransızca » Türkçe "esprit" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
avoir bon esprit iyi niyetli olmak
avoir de l'esprit esprili olmak
avoir l'esprit tendu kafasını çalıştırmak, kafa yormak
avoir mouvais esprit kötü niyetli olmak
dans un esprit de niyetiyle, amacıyla
en esprit düşüncede, düşüncesinde
esprit borné dar kafalı
esprit de corps bağlılık duygusu
esprit de-soufre zaçyağı
esprit follet şakacı cin
esprit fort zındık
esprit malin şeytan, iblis
esprit obtus kalın kafa
esprit public kamuoyu
esprit tendu zihni meşgul
esprit-de-sel kezzap
esprit-de-vin alkol, ispirto
être bien dans l'esprit de qn birinin gözüne girmiş olmak
étroitesse d'esprit dar kafalılık
faire de l'esprit espri yapmak
l'esprit immonde şeytan
le Saint-Esprit Ruhulkudüs
mauvais esprit yürek kötülüğü
mettre son esprit à la torture kafa patlatmak
perdre l'esprit umutsuzluğa düşmek