Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "essuie-pieds" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
essuie-pieds /esuipie / nm paspas
essuie-pieds [le] paspas
essuie-pieds paspas

Fransızca » Türkçe "essuie-pieds" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
casse-pieds /kaspye / nmf inv baş belası, can sıkıcı kimse
casse-pieds [le] [la] baş belası, can sıkıcı kimse
couvre-pieds /kuvrõpye / nm inv yatak örtüsü
couvre-pieds [le] yatak örtüsü
essuie-glace /esuiglas / nm oto. silecek
essuie-glace [le] silecek
essuie-main /esuimeñ / nm inv havlu
essuie-main [le] havlu
être pieds et poings liés eli kolu bağlı olmak, çaresiz kalmak
fouler aux pieds hor görmek, ayaklar altına almak
gratte-pieds /gratpye / nm inv demir paspas
gratte-pieds [le] demir paspas
lécher les pieds de qn çanak yalayıcılık etmek
nu-pieds /nüpye / adj inv yalınayak
nu-pieds yalınayak
souhaiter d'être à cent pieds sous la terre yerin dibine geçmek
sur le pointe des pieds ayaklarının ucuna basa basa
traîner les pieds ayaklarını sürterek yürümek
va-nu-pieds /nanüpye / nmf inv baldırı çıplak, serseri
va-nu-pieds [le] [la] baldırı çıplak, serseri
à pieds ayaklı
albatros à pieds noirs kara ayaklı albatros
aller pieds nus yayan yapıldak gitmek
avoir les pieds sur terre ayakları yere basmak
casse-pieds baş belası