Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "estimer" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
estimer /estime / v değer biçmek; değer vermek, saygı duymak; sanmak; saymak s'estimer (kendini) ... saymak
estimer değer biçmek; değer vermek, saygı duymak; sanmak; saymak
estimer saygı duymak, varsaymak, tahmin etmek, addetmek

Fransızca » Türkçe "estimer" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
s'estimer (kendini) ... saymak
sous-estimer /suzestime / v gereğinden az değer biçmek, küçümsemek
sous-estimer gereğinden az değer biçmek, küçümsemek
estimer un prix fiyat biçmek
sous-estimer azımsamak, az değer biçmek, hafife almak