Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "euro-obligation" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
euro-obligation eurobond, avrovil

Fransızca » Türkçe "euro-obligation" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
obligation /obligasyoñ / nf ödev, boyun borcu, yüküm, mecburiyet; gönül borcu, minnettarlık; tahvil kâğıdı obligations familiales ailevi yükümlülükler obligations militaires askeri yükümlülükler
obligation [la] ödev, boyun borcu, yüküm, mecburiyet; gönül borcu, minnettarlık; tahvil kâğıdı
être dans l'obligation de zorunda kalmak, zorunda olmak
euro avro
Euro-Russie Avrusya
obligation yüküm, zorunda, zaruret, boyun borcu, görev
obligation (valeur mobilière) tahvil
obligation de référence gösterge tahvil
obligation réelle ayni borç, ayni mesuliyet
obligation religieuse (Islam) farz
obligation solidaire zincirleme borç
se trouver dans l'obligation derdine düşmek