Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "façon" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
façon /fasoñ / nf biçim, tarz; el emeği, emek, işçilik; tavır, hal; görünüş façons nfpl takma nezaket, yapmacık de façon à -cek şekilde de façon à ce que ne olursa olsun c'est une façon de parler sözgelişi de façon que öyle ki de toute façon ne olursa olsun sans façon gerçekten
façon minval, tarz, suret, şekil, fason

Fransızca » Türkçe "façon" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
c'est une façon de parler sözgelişi
de façon à cek şekilde
de façon à ce que ne olursa olsun
de façon que öyle ki
de toute façon ne olursa olsun
sans façon gerçekten
sans façon gerçekten
sans-façon /sañfasoñ / nm teklifsiz davranış laubalilik
d'une façon ou d'une autre bir şekilde
d'une façon vulgaire bayağıca
de façon exhaustive etraflıca
de façon snob züppece
de façon urgente acilen
de toute façon zaten, nasıl olsa
en aucune façon hiçbir biçimde
façon de parler adeta
regarder de façon hostile yan yan bakmak
sans-façon teklifsiz davranış
tuer de façon sanguinaire hunharca öldürmek