Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "grand-peine" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
grand-peine /grañpeñ / : à grand-peine güçlükle

Fransızca » Türkçe "grand-peine" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à grand bruit gürültü patırtıyla
à grand renfort de birçok ... yardımıyla
à grand-peine güçlükle
à peine henüz, ancak, daha yeni; en çok, güç bela
aller grand train har vurup harman savurmak
arrière-grand-mère (pl arrière-grand-mères) /aryergrañmer / nf büyük nine, büyük büyükanne
arrière-grand-mère [la] büyük nine, büyük büyükanne
arrière-grand-père (pl arrière-grand-pères) /aryergrañper / nm büyük dede
arrière-grand-père [le] büyük dede
au grand complet hiç eksiksiz
au grand dam de zararına, aleyhine
avoir de la peine à faire mekte güçlük çekmek
chausser grand ayağa bol olmak
de grand standing çok konforlu
déployer un grand effort büyük çaba göstermek
en grand doğal büyüklükte, geniş ölçüde
faire de la peine à üzmek, acı vermek
faire le grand voyage ölmek, ebedi yolculuğa çıkmak
grand , e/grañ, grañd / adj büyük, geniş; uzun, uzun boylu; şiddetli; önemli; soylu * adv pek, çok en grand doğal büyüklükte, geniş ölçüde grand air açık hava grand jour güpegündüz grand livre ana hesap defteri, defteri kebir grand ouvert ardına kadar açık grand magasin büyük mağaza grand public kamuoyu grande surface hipermarket grandes vacances yaz tatili voir grand büyük tasarıları olmak
grand air açık hava
Grand Chariot Küçükayı
grand comme une montagne dağ gibi, kocaman
grand ensemble toplu konut, site
grand frais şiddetli rüzgâr
grand jour güpegündüz

Türkçe » Fransızca "grand-peine" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
grand mal grand mal
grand slam grand chelem