Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "hors-bord" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
hors-bord /'orbor / nm sürat motoru
hors-bord [le] sürat motoru
hors-bord sürat motoru

Fransızca » Türkçe "hors-bord" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
au bord de yakınında, kıyısında
bord /bor / nm kenar; sahil, kıyı; kenar süsü, şerit; zırh; gemi bordası au bord de yakınında, kıyısında être du bord de qn -den yana olmak, aynı fikirde olmak livre de bord seyir defteri plein jusqu'a bord ağzına kadar dolu, silme
être du bord de qn den yana olmak, aynı fikirde olmak
être hors de prix çok pahalı olmak
être hors de soi kendini kaybetmek
être sur le bord de l'abîme uçurumun kenarında olmak
hors /'or / prép -dışında; -den başka, hariç être hors de soi kendini kaybetmek être hors de prix çok pahalı olmak hors de dışında, dışına hors de combat sakat, malul hors ligne çok üstün hors pair eşsiz
hors dışında; -den başka, hariç
hors d'haleine soluk soluğa, nefes nefese
hors d'usage hizmet dışı, kullanımdan kalkmış
hors de dışında, dışına
hors de combat saf dışı
hors de prix fahiş fiyatlı
hors de propos vakitsiz, gereği yokken, damdan düşer gibi
hors de question söz konusu olamaz
hors ligne çok üstün
hors pair eşsiz
hors série alışılmadık
hors service hizmet dışı, bozuk
hors-concours /'orkoñkur / nm yarışma dışı
hors-concours [le] yarışma dışı
hors-d'ìuvre /'ordövr(õ) / nm çerez, meze, ordövr
hors-d'ìuvre [le] çerez, meze, ordövr
hors-jeu /'orjö / nm inv ofsayt
hors-jeu [le] ofsayt