Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "laisser-aller" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
laisser-aller /leseale / nm aldırışsızlık, kayıtsızlık, sallapatilik, ihmal
laisser-aller [le] aldırışsızlık, kayıtsızlık, sallapatilik, ihmal
laisser-aller aldırışsızlık, kayıtsızlık

Fransızca » Türkçe "laisser-aller" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
aller /ale / v gitmek; ilerlemek, yürümek; uymak, yakışmak aller à la maison varmak aller à pied yürümek, yaya gitmek aller au-devant de qn karşılamaya gitmek aller aux voix oya başvurmak aller contre vent et marée bütün güçlüklere göğüs germek aller en justice mahkemeye başvurmak aller grand train har vurup harman savurmak aller son train bildiğinden şaşmamak allez! haydi! allons! haydi! allons donc haydi canım sen de comment allez-vous? nasılsınız? comment ça va? nasılsınız?, iyi misiniz? se laisser aller kendini kaptırmak s'en aller ayrılıp gitmek; çekilmek, savuşmak; ortadan kalkmak
/ale / nm gitme, gidiş; gidiş bileti aller et retour gidiş dönüş
aller gitmek; ilerlemek, yürümek; uymak, yakışmak
aller à l'hôtel otelde kalmak
aller à la campagne kırlara çıkmak
aller à la côte (gemi) karaya oturmak
aller à la ligne satırbaşı yapmak
aller à la maison varmak
aller à la rencontre karşılamaya gitmek
aller à la selle büyük aptes yapmak
aller à pied yürümek, yaya gitmek
aller au cinéma sinemaya gitmek
aller au cìur dokunmak, içine işlemek, duygulandırmak
aller au dodo yatmaya gitmek
aller au fait işin esasına girmek, sadede gelmek
aller au feu savaşa gitmek
aller au-devant de qn karşılamaya gitmek
aller au-devant des ennuis/difficultés bela aramak
aller aux urnes oy vermeye gitmek
aller aux voix oya başvurmak
aller bon train hızlı gitmek
aller chercher getirmek
aller comme un gant iyi uymak
aller contre le fil akıntıya karşı gitmek
aller contre vent et marée bütün güçlüklere göğüs germek
aller de pair at başı gitmek

Türkçe » Fransızca "laisser-aller" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
aller droit devant soi dümdüz gitmek