Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "lave-glace" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
lave-glace /lavglas / nm oto. cam yıkayıcı
lave-glace [le] cam yıkayıcı
lave-glace cam yıkayıcı

Fransızca » Türkçe "lave-glace" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
essuie-glace /esuiglas / nm oto. silecek
essuie-glace [le] silecek
être de glace duygusuz davranmak
glace /glas / nf buz; dondurma; cam; ayna être de glace duygusuz davranmak rompre la glace aradaki soğukluğu ortadan kaldırmak
glacé , e/glase / adj donmuş; buz gibi; cilalı; duygusuz
glace panachée karışık dondurma
hockey sur glace buz hokeyi
lave /lav / nf yerb. lav
lave [la] lav
lave-linge /lavleñj / nm inv çamaşır makinesi
lave-linge [le] çamaşır makinesi
patin à glace buz pateni
pince à glace buz maşası
rompre la glace resmiyeti kaldırmak, buzları kırmak
âge de glace pleistosen, buzul çağı
armoire à glace çam yarması
bloc de glace buz kütlesi
brise-glace buzkıran
briser la glace buzları eritmek
champs de glace isfilt, aysfilt
compartiment à glace buzluk
compresse de glace buz kompresi
cornet de glace külah
effusion de lave lavların hurucu, lav taşması
épanchement de lave lavların hurucu, lav taşması