Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "libre-service" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
libre-service /librõservis / nm selfservis
libre-service [le] selfservis
libre-service selfservis

Fransızca » Türkçe "libre-service" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à l'air libre açıkta, dışarıda
à votre service baş üstüne
avoir du temps de libre boş vakti olmak
avoir le champs libre istediği gibi davranabilmek, karışanı görüşeni olmamak
donner libre champs serbest bırakmak
entrée de service servis girişi
espace libre açık alan
faire son service askerliğini yapmak
hors service hizmet dışı, bozuk
libre /libr(õ) / adj erkin, özgür, hür, serbest; bağımsız, müstakil; rahat; boş à l'air libre açıkta, dışarıda avoir le champs libre istediği gibi davranabilmek, karışanı görüşeni olmamak libre arbitre özgür irade libre concurrence serbest pazar ekonomisi libre de -den uzak, yakasını sıyırmış libre entreprise serbest girişim papier libre damgasız kâğıt place libre boş yer vers libre özgür koşuk, serbest nazım
libre arbitre özgür irade
libre concurrence serbest pazar ekonomisi
libre de den uzak, yakasını sıyırmış
libre entreprise serbest girişim
libre penseur özgür düşünceli
libre penseur özgür düşünceli
libre-échange /libreşańj / nm serbest mübadele
libre-échange [le] serbest mübadele
libre-échangiste /libreşańjist(ő) / adj+nmf serbest mübadeleci
libre-échangiste [le] [la] serbest mübadeleci
libre-penseur , euse/librõpañsör, öz / nmf özgür düşünür
lutte libre serbest güreş
marche libre serbest piyasa
papier libre damgasız kâğıt
place libre boş yer

Türkçe » Fransızca "libre-service" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
libre livre