Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "loche-clown" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
loche-clown makrakanta

Fransızca » Türkçe "loche-clown" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
clown /klun / nm palyaço, soytarı faire le clown soytarılık etmek
clown [le] palyaço, soytarı
faire le clown soytarılık etmek
loche /loş / nf çoprabalığı
loche [la] çoprabalığı
clown palyaço, maskara, soytarı
loche çoprabalığı, yüz kişilik bir bölük
loche d'étang balçık yiyen
loche de mer gelincik balığı
loche de rivière taşısıran balığı
loche épineuse taşısıran balığı
poisson-clown palyaço balığı