Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "malheur" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
malheur /malör / nm mutsuzluk, bedbahtlık; felaket, talihsizlik jouer de malheur talihi ters gitmek, talihsiz olmak par malheur yazık ki porter malheur uğursuzluk getirmek
malheur bedbahtlık, uğursuzluk

Fransızca » Türkçe "malheur" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
jouer de malheur talihi ters gitmek, talihsiz olmak
méssager de malheur kara haberci, şom ağızlı
par malheur yazık ki
porter malheur uğursuzluk getirmek
prophète de malheur şom ağızlı
jouer de malheur talihsiz olmak, talihi ters gitmek
malheur arrive sans crier gare bela geliyorum demez
messager de malheur şom ağızlı
oiseau de malheur uğursuzluk kuşu
prophète de malheur şom ağızlı
rire du malheur des autres pis pis gülmek